აბიტურიენტთათვის
ბაკალავრიატი:

საბაკალავრო პროგრამის შიდა მისაღებ გამოცდებზე დაიშვებიან ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე რეგისტრირებული სრული ზოგადი განათლების მქონე აბიტურიენტები.


ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ბარდება მხოლოდ ქართული ენა და ლიტერატურა.

შიდა გამოცდებზე რეგისტრაციისთვის სასწავლებელში უნდა შემოიტანოთ შემდეგი საბუთები:

1. ატესტატის დედანი ან მისი ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (მე-12 კლასელებმა – ცნობა სკოლიდან);
2. პირადობის მოწმობა (ასლი);
3. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე რეგისტრაციის დამადასტურებელი საგამოცდო ბარათი
4. 4 ფოტოსურათი 3/4;
5. სულიერი მოძღვრის რეკომენდაცია სასწავლებლის რექტორის სახელზე (გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებლის რექტორს, არქიმანდრიტ იოანეს (კიკვაძეს);
6. ვაჟებმა წვევამდელის სამხედრო სააღრიცხვო მოწმობა (ასლი).შიდა გამოცდები ჩატარდება შემდეგ საგნებში:1. ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები (კატეხიზმო)

კატეხიზმო


2. ქართული საეკლესიო გალობა და ხალხური სიმღერა


გალობა (ვაჟები და გოგონები)

სიმღერა (ვაჟები)

სიმღერა (გოგონები)სანოტო ნიმუშები:

გალობა (ვაჟები და გოგონები)

სიმღერა (ვაჟები)


სიმღერა (გოგონები)


3. სოლფეჯიო, მუსიკალური ანბანი


მუსიკალური ანბანი

კარნახი (ნიმუში)


კოლოკვიუმი (მუსიკალური მასალის გამოცნობა)

საგალობლები - მოსასმენი მასალა

სიმღერები - მოსასმენი მასალა

ტრადიციული მუსიკის ნიმუშების ანალიზი

მოსასმენი სიმღერების ჩამონათვალი  

მოსასმენი საგალობლების ჩამონათვალი


4. ინგლისური ენა (გასაუბრება)


ინგლისური ენის საკითხები წერასა და ზეპირშმაგისტრატურა:

სამაგისტრო პროგრამის მისაღებ გამოცდებზე დაიშვებიან შესაბამისი ან მომიჯნავე მიმართულებების ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე პირები.
მაგისტრატურაში მიღება ხდება შიდა გამოცდებით, საერთო სამაგისტრო გამოცდის გარეშე.

შიდა გამოცდები ტარდება შემდეგ საგნებში:


1. ქრისტიანული მოძღვრების საფუძვლები (კატეხიზმო)

კატეხიზმო


2. მუსიკის ისტორია და თეორია (ზეპირი)

საკითხები მუსიკის ისტორიასა და  თეორიაში


3. ინგლისური ენა (გასაუბრება)


ინგლისური ენაშიდა რეგისტრაციისა და სხვა დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ ტელეფონზე:
032 2 04 11 12;
598 14 84 31
მისამართი: თბილისი, ზურაბ ანჯაფარიძის 21 (ყოფილი სანდრო ეულის ქუჩა)
FaceBook Twitter Google