პროგრამები
გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებელი ახორციელებს „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს
გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებელი ახორციელებს „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს
ბაკალავრიატი:

საბაკალავრო პროგრამის შიდა მისაღებ გამოცდებზე დაიშვებიან ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე
მთავარი
მუსიკალური ტექნოლოგიების სტუდია

2016/2017 სასწავლო წელს ფონდი „ქართული გალობის" და ფონდის გენერალური დირექტორის, ქ–ნ ნანა გოთუას პირადი შემოწირულობით უნივერსიტეტს გადაეცა მუსიკალური ტექნოლოგიების სტუდია.

სტუდია აღჭურვილია საერთაშორისო სტანდარტის გერმანულ–ამერიკული აპარატურით.
მისი ხმის იზოლაცია–აკუსტიკური გამართვა ასევე შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს.
უნივერსიტეტის მთავარი დონორია საქველმოქმედო ფონდი „ქართული გალობა“. გალობის უნივერსიტეტის წარმატებას მეტწილად ფონდის მხარდაჭერა განსაზღვრას. უნივერსიტეტის როგორც კვლევითი კომპონენტის, ასევე, ინფრასტრუქტურის განახლება-გაძლიერება სწორედ ამ ფონდის ძალისხმევით მოხერხდა.