ეზოტერიკა

თეურგია, როგორც მომცველობითი მასშტაბის უმაღლესი მაგია

ინფორმაცია, რომელიც ინტერნეტ სივრცეში ამ სფეროს შესახებაა, უძველეს წყაროებზე დაყრდნობით განიხილება, როგორც ღმერთების ნებაზე ზემოქმედებით აღძრული და წარმოებული მოქმედება სივრცეში, თუმცა უძველესი აღქმა და ინტერპრეტაცია, მეტ-ნაკლებად შორსაა თანამედროვე აღქმისგან და ინტერპრეტაციისგან, რასაც ძალიან ბევრი...

„შეცდომისა“ და „უშეცდომობის“ ეზოთერული ანატომია

ჩვეულებრივი ყოფთი ცხოვების მანძილზე, ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ადამიანი უკვირდება კონკრეტულ მომენტში გადადგმულ თავის ნაბიჯებს და აღმოაჩენს ხოლმე, რომ რაღაცაში მან შეცდომა დაუშვა და რომ, ისე რომ ექნა, ასე იქნებოდა და ასე რომ ექნა...

Recent posts

Popular categories